Omgivningen

Bo i Paris.


    Kontakta Håkan Lövkvist    070-865 31 55    hakan.lovkvist@telia.com

Omgivningen


Husby-Oppunda ligger i hjärtat av Sörmland mellan sjöarna Lidsjön och Långhalsen. Du finner en storslagen kuperad odlingsbygd med viss skog i norr och söder. Socken är uppbyggt av stora gods och gårdar som Torp, Malm, Husby och Tärnö. Här kan du känna den svenska historiens närvaro och uppleva landskapet till fots eller på cykel.


Här gör sig forntiden påmind. Bronsåldersrösen, fornborgar, runristningar, ett 40-tal järnåldersgravfält och strax väster om Husby-Oppunda kyrka finns en av Södermanlands största gravhögar.


Husby-Oppunda socken har medeltida ursprung. Namnet husaby kommer från kyrkbyn och betyder 'kungsgård'. Kyrkan uppfördes på 1200-talet med det har med stor sannolikhet funnits en träkyrka redan vid mitten av 1000-talet. Klockstapeln utanför kyrkan  är från 1668. Familjen Rosenhanes gravkor byggdes 1724 och under 1700-talet förlängdes långhuset och kyrkan fick ett tresidigt kor.


Vandra i den vackra miljön och ta del av traktens spännande historia. Här finns fyra utmärkta leder i varierande längder från 5-15 km.


Öksundsleden:

Start vid Husby gård – avtagsvägen mot Stäringe.

En cykel- och vandringsled som går på grusvägar genom jordbrukslandskap och skogslandskap. Några få avsnitt består av skogsstigar. Utefter leden finns minnen från en tid då landsbygden var tätbefolkad, husgrunder, små byar och större gårdar.


Våtmarksleden:

Start vid parkering, Torps allé.

Leden går runt Vadsjöns våtmark via ett fågeltorn, en fornborg, badplatsen Hopen, över vadåsen (en ändmorän) genom beteshagar till ytterligare ett fågeltorn och åter till Torps allé. Våtmarken är ett populärt område för fågelskadare. Uppe på fornborgen har man en hänförande utsikt över Vadsjön och Långhalsen (Torpfjärden).


Fornminnesleden:

Start vid parkering, Valla.

Leden går genom jordbrukslandskap med åkrar och beteshagar. Leden passerar bronsåldersgravar, rester av forntida bosättningar, skeppssättning och gravfält. Även denna led passerar en fornborg, Boberget, med utsikt över Långhalsen.


Skogsleden:

Start vid Husby-Oppunda kyrka.

Skogsleden är en cykel- och vandringsled som går på skogsvägar genom barrskogslandskap med gläntor som öppnar upp mot mindre åkrar och ängar. Här kan man stanna till vid resterna av en vattendriven såg och Tingvalla vad, som ligger utmed den väg som hertigarna red till Nyköping. Även denna led passerar en fornborg – en skön rastplats.